Łącze internetowe na stanowisku pracy

Bardzo popularnym tematem prowadzonych rozmów jest umożliwianie pracownikom dostępu do Internetu w pracy. Biorąc pod uwagę pracę w biurze rachunkowym sprawę należałoby uściślić. Po kolei – dostęp do komputera w tej branży to podstawa, oczywiście wraz z oprogramowaniem tematycznym. Jako że wiedza dobrego księgowego musi być na bieżąco poszerzana, Internet jest na pewno narzędziem niezbędnym w pracy – tu najszybciej odnaleźć można obowiązujące ustawy, wszelkie nowelizacje i wprowadzane zmiany, jak również na przykład wysokość składek ubezpieczeniowych czy obowiązujące stopy procentowe. Ponadto obecnie bardzo często kontakt z klientem utrzymywany jest właśnie przez pocztę email. Dobrym rozwiązaniem jest, by stanowisko z łączem internetowym było osobno, a nie na komputerze każdego pracownika biura rachunkowego – wówczas zawsze widać, kto akurat korzysta z Internetu, a kto pracuje z właściwą sobie dokumentacją na określonym stanowisku. Dostęp do portali społecznościowych w pracy jest tematem dość trudnym, aczkolwiek w momencie gdy Internet jest na osobnym stanowisku komputerowym, to nie powinno mieć miejsce marnowanie czasu pracy na przesiadywanie na portalach społecznościowych lub operowanie prywatną pocztą email.

Both comments and pings are currently closed.